Fundusz Sołecki

                                                         FUNDUSZ SOŁECKI rok 2017

              
Nazwa zadania    kwota       
Doposażenie OSP Lubomia    2 992,00 zł        
Zakup sprzętu sportowego    2 000,00 zł       
Zakup strojów dla grup tanecznych    800,00 zł        
Zakup namiotu wraz z wyposażeniem    4 928,01 zł        
Wykonanie i utrzymanie strony internetowej    1 000,00 zł        
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Parkowej    3 000,00 zł       
Zakup tablic ogłoszeniowych    1 998,86 zł       
Spotkania integracyjne    2 999,51 zł       
Spotkania integracyjne    7 915,50 zł       
                                           Razem    27 633,88 zł     
    

                                                       FUNDUSZ SOŁECKI     rok 2016

 

 

1.     Doposażenie OSP Lubomia  3000,00zł

2.     Zakup sprzętu sportowego 2000,00zł

3.     Zakup strojów dla grup tanecznych 800zł

4.     Zakup namiotów wraz z wyposażeniem 5000,00zł

5.     Wykonanie i utrzymanie strony internetowej 1000zł

6.     Zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Parkowej 3000,00zł

7.     Zakup tablic ogłoszeniowych 2000,00zł

8.     Spotkania integracyjne 10.916,48zł

 

      Razem 27.716,48zł