Aktualności

Sołtys zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 04 lutego 2019r. (następny poniedziałek) w GOK-u o godz. 18:00.

 

                          Lubomia. 25. 01. 2019r.

                                     

                                        Ogłoszenie.

 

Sołtys zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się

04 lutego 2019r. (następny poniedziałek) w GOK-u o godz. 18:00.

W programie Zebrania przewidziano :

1. Sprawozdanie Sołtysa z działalności za miniony rok oraz całą kadencję.

2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na następną kadencję.

3. Informacje na temat postępu budowy kanalizacji sanitarnej, przyłączy do

domów, zmiany organizacji ruchu na czas inwestycji oraz modernizacji

ul. Korfantego wraz z chodnikami.

                  

 Serdecznie zapraszamy w szczególności na zebranie ludzi młodych z Naszego Sołectwa. 

Pamiętajcie to Wy budujecie przyszłość tego Sołectwa i macie wpływ na podejmowane decyzje

zapraszamy i liczymy na imponującą frekwencję na zebraniu.