Aktualności

Zebranie Wiejskie Jesień 2018

                                                                                                Lubomia. 21.09.2018r.

 


Sołtys informuje, że 24 września tj. w poniedziałek o godz. 19:00

w sali GOK-u odbędzie się Zebranie Wiejskie.

W programie zebrania :

-podział środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2019, 

-informacje na temat kanalizacji sanitarnej i innych inwestycji na terenie sołectwa oraz sprawy bieżące. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.