Aktualności

Sołtys informuje , że 04.lipca 2018r. o godz. 18:00 w GOK-u odbędzie się Zebranie Wiejskie

                                   Ogłoszenie


Sołtys informuje , że 04.lipca 2018r. o godz. 18:00 w GOK-u odbędzie

się Zebranie Wiejskie.

W programie Zebrania :

- konsultacje społeczne w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu

w trzeźwości.

- informacje dotyczące kanalizacji sanitarnej

- sprawy bieżące.